Szerelési nyilatkozat

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és hozzá kapcsolódó rendeletek értelmében

Gázellátási rendszerek szerelésére jogosított kivitelező adatai*

Gázszerelő neve *
Lakcíme *
Engedély száma *
Telefonszám *
A kiviteli terv nélküli készülékcserét itt kérjük jelezni

Felhasználó adatai (terv szerint)*

Név *
Felhasználási hely címe *
Összekötéskor lezárandó gázmérők száma *
Tervszám *

Leszerelt fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h

Új fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h

Meglévő/megmaradó fogyasztói készülék adatai

Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h
 
Db
Típus
m3/h


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beépített vezetékek, idomok, elzárószerelvények, tömítő- és segédanyagok, készülékek, tartozékok az érvényben lévő műszaki-biztonsági előírásoknak és a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műszaki utasításrendszere szerint kerültek beépítésre, azok az érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló dokumentumaik nyomonkövethetők. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára a szükséges hiteles/kalibrált eszközöket, azok dokumentációját és a feltételeket biztosítom.
 

Amennyiben a fentieket elfogadja, kérem, itt jelezze *

Szerelési nyilatkozat benyújtójának adatai

Név / cég neve
Adószám
Cégjegyzékszám
Születési hely
Születési idő
Dátum formátum: yyyy.MM.dd..
Dátum
Anyja neve
Lakcím / címhely
Telefon / fax
E-mail

A szerelési nyilatkozat benyújtója feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben részletezett munkavégzés kapcsán felmerülő, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes „Szolgáltatási épületgépészeti és csőfektetési díjszabása” szerinti díjakat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által kibocsátott számla fizetési határidején belül maradéktalanul megfizeti.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-vel kölcsönösen egyeztetett és elfogadott időpontra kitűzött műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása kizárólag írásban történhet. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a lemondást kizárólag jelen szerelési nyilatkozat benyújtójától vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személytől fogad be. A lemondást, mely tartalmazza a felek által előzetesen egyeztetett időpontot, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálatán kell személyesen benyújtani, vagy a 06-1-456-3925 faxszámra megküldeni, illetve a szkennelt lemondó nyilatkozatot el lehet küldeni a meo@fogaz.hu e-mail címre. A lemondó nyilatkozat személyes benyújtása esetén a nyilatkozat benyújtásának időpontját (dátum, óra, perc) a Felek a benyújtott dokumentumon rögzítik, és aláírásukkal igazolják. Fax útján vagy e-mailben történt lemondás esetén a Felek a lemondás bejelentésének időpontjaként kölcsönösen elfogadják a fax üzeneten feltüntetett érkezési időpontot, ill. az e-mail érkezésének számítógépes rendszerünkben rögzített időpontját. A műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása az ellenőrzés napján reggel 08.00 óráig lehetséges. A fenti feltételeket a szerelési nyilatkozat benyújtója elfogadja.

Amennyiben a fentieket elfogadja, kérem, itt jelezze