Gázszivárgás bejelentés

0001.01.01

Gázszivárgás bejelentése: 06 80 477-333 (éjjel-nappal)

 

Tájékoztatás

 

Az NKM Földgázhálózati Kft. gázszivárgás bejelentéssel és az azzal kapcsolatos számlázással kapcsolatban  a következő tájékoztatást adja:

Amennyiben gázszagot érez kérjük – az Ön és a környezete biztonsága érdekében – haladéktalanul hívja Diszpécserközpontunkat a 06 80 477-333 telefonszámon, amely társaságunk éjjel-nappal működő hibabejelentő száma.

Ügyfeleink biztonságos gázellátása érdekében társaságunk a saját műszeres ellenőrzéssel megállapított, vagy a felhasználói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésből adódó veszélyhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz. Ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére munkatársaink – a felhasználó költségére – intézkednek, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével – a felhasználó kötelezettsége és költsége.

A gázipari jogszabályok alapján a felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. Ezen túlmenően:  az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni.

Az NKM Földgázhálózati Kft. a megrendelésre végzett szolgáltatásokat – így többek között a gázszivárgás vagy egyéb vészhelyzet feltárása és elhárítása - minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi. Ez vonatkozik a megrendelésre végzett szolgáltatások díjának megállapítására is.

A gázszivárgás elhárítással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöki rendelete szerint, ha a veszélyhelyzet elhárítására az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke a normál díj 150%-a, munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértékének 200%-a Társaságunk hivatalos munkaideje hétköznap 07:00-15:20 óra közötti időszak.

A munkaidő meghatározása során minden megkezdett 15 percet annyiszor kell számításba venni, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött. Társaságunk részére az elszámolható munkaóra díja 11.529 Ft + Áfa, amely 5% közvetett költséghányadot tartalmaz. A rendelet továbbá kiszámlázhatóvá teszi a kiszállás során felmerülő utazási és személyi költségeket is.

Amennyiben a helyszínen munkatársaink a vizsgálatot követően nem állapítanak meg gázszivárgást, abban az esetben is kiszámlázásra kerül a munkavégzés költsége.